Citrus verzorgingslijn

Citrus verzorgingslijn

De OLIEBE® Citrus-lijn

De citrus verzorgingslijn is een logische stap in de verdere ontwikkeling van onze producten.

We moesten erkennen dat voor een natuurlijke behandeling bij de kapper meer dan alleen plantaardige kleuren en shampoos nodig zijn
In de complexe behandeling van mensen staat het haar centraal. Maar het kapsel, de outfit is slechts een deel van de taak van een kapper die voor een natuurlijke behandeling wil zorgen.

De werkelijke doelstelling van de kapper zou moeten zijn een klant als geheel waar te nemen. Te erkennen wat zij/hij werkelijk nodig heeft om tevreden te zijn, en de weg te kunnen meegaan om dit te bereiken. Dit veronderstelt dat de kapper in staat is zijn klant zonder reserve tegemoet te treden om hem dan verder te begeleiden op de weg die zij/hij kan en wil gaan.

Het is zeker mogelijk om zonder producten in deze behoeften van de klant te voorzien, maar je kunt haar/hem als kapper wèl de middelen bieden die hij nodig meent te hebben om zijn doel te bereiken.

De behandeling oriënteert zich op de natuurlijke behoeften van de mens, en die zijn voor elke persoon  verschillend. Niemand kan een ander voorschrijven wat hij nodig heeft.

Het is een uitdaging om iemand tijdens een veranderingsproces te kunnen begeleiden. Om deze begeleiding persoonsgericht  te houden is het nodig producten aan te bieden die aansluiten bij de werkelijke of denkbeeldige eisen van onze samenleving.

Deze “hulpmiddelen” moeten professioneel zijn en voldoen aan de behoeften van de natuur, de gezondheid en het milieu. Ze moeten duurzaam zijn, om deze populaire term  maar eens te gebruiken. We hebben het al eerder gezegd: werken met mensen vraagt veel tijd en energie. Daarom is het niet altijd mogelijk uitvoerige teksten te lezen en/of die op te zoeken. Om deze reden herhalen we telkens overwegingen, die volgens ons echt belangrijk zijn.