Citrus verzorgingslijn

Citrus verzorgingslijn

De OLIEBE® Citrus-lijn

De citrus verzorgingslijn is de consequente voortzetting van ons ontwikkelingswerk.

We moesten erkennen dat, om een natuurlijke behandeling bij de kapper tot stand te brengen, veel meer dan enkel plantaardige kleuren en shampoos nodig zijn.

In deze complexe behandeling bij de mens staat het haar centraal. Maar het kapsel, de outfit is slechts een klein deel van de totale activiteit van een kapper die voor een natuurlijke behandeling wil zorgen.

De klant in zijn totaliteit waarnemen, erkennen wat hij, de klant, werkelijk nodig heeft om zichzelf en zijn tevredenheid te kunnen vinden of toch minstens te kunnen erkennen welke weg hij wil en kan gaan om dit te bereiken, is de werkelijke doelstelling van de kapper. Dat veronderstelt dat de kapper in staat is zijn klant te ontmoeten waar hij staat om hem dan verder te begeleiden op de weg die hij kan en wil gaan.

Het is zeker mogelijk aan deze behoeften van de klant zonder producten tegemoet te komen, maar het is onvermijdelijk dat je hem als kapper de middelen ter beschikking stelt die hij nodig heeft of nodig meent te hebben om zijn doel te bereiken.

De natuurlijke behandeling van de kapper oriënteert zich op de natuurlijke behoeften van de mens, en die zijn voor elke persoon absoluut individueel. Niemand kan een ander voorschrijven wat hij nodig heeft.

Tijdens een veranderingsproces is het soms wel aangenaam als je iemand behulpzaam kan begeleiden. Om deze begeleiding individueel te houden is het blijkbaar nodig ook producten ter beschikking te stellen die aangepast zijn aan de werkelijke en denkbeeldige noden van onze cultuurkring.

Deze “hulpmiddelen” moeten enerzijds een vakkundige basis hebben, anderzijds aan de behoeften van de natuur, de gezondheid en het milieu voldoen. Ze moeten duurzaam zijn, om deze populaire term nu toch maar eens te gebruiken.