Shampoos

Shampoos

Onze shampoos zijn een concentraat. Daarom is het zinvol ze ten minste 1 tot 5, soms zelfs 1 tot 10 – voor de voorwas – met water te verdunnen.

Aan alle shampoos werd een houdbaarheid van drie jaar in ongeopende toestand toegekend. Na het openen is er nog een houdbaarheid van zes maanden.

Om alle ons bekende problemen met betrekking tot onverdraaglijkheid uit de weg te gaan, zien we af van bijkomende bewaarmiddelen. De producten beantwoorden uit zichzelf aan de houdbaarheid van de veiligheidsvoorschriften. Om nog een speelruimte te hebben spreken we bij de shampoos niet van een houdbaarheid van drie jaar, doch slechts van twee jaar.

We voegen ook geen citroenzuur toe, dat soms verkeerdelijk bij gelijkaardige producten als concerveermiddel gebruikt wordt. Het citroenzuur dat voor dit doel ter beschikking staat, wordt over het algemeen niet uit de vrucht –hier de citroen – gewonnen, maar is meestal een stofwisselingsproduct van de zwarte schimmel.

Jammer genoeg kan iemand die allergisch is voor schimmels daarop in bepaalde omstandigheden zeer duidelijk reageren. Daarom moet er bij het gebruik van de shampoos op gelet worden dat bij het uitgieten van een deel van de fles- of businhoud niet gecontamineerd wordt.

Dat betekent:

  • Niets aan de fles- of businhoud toevoegen, ook geen water.
  • De fles of bus na gebruik weer sluiten.
  • Iedere aanraking van de opening met de handen of met iets anders vermijden.

Dit kan in het begin bevreemdend zijn. Maar vanuit het besef dat we ook aan klanten die een schimmelproblematiek hebben, erkend of niet ontdekt, een product aanbieden, geloven wij dat afstand doen van citroenzuur zinvol is.

Een kapper die een natuurlijke behandeling aanbiedt, zal kunnen of moeten meemaken, dat hij onder andere ook toenemend door met allergie geconfronteerde mensen geraadpleegd wordt.