Terre du Bonheur verzorgingslijn

Terre du Bonheur verzorgingslijn

De OLIEBE® basische Terre du bonheur-lijn

De OLIEBE® basische Terre du bonheur verzorgingslijn is de consequente voortzetting van ons ontwikkelingswerk. Toen al begonnen we ook producten te ontwikkelen, dachten we aan een serie die niet zuur maar basisch is. Aanvankelijk begonnen we zelfs met de ontwikkeling van een basische shampoo. Maar bij het begin bereikten we niet de resultaten die we van een professionele shampoo verwachtten.

Het is onze ambitie producten te ontwikkelen die enerzijds zinvol zijn, die aan de duurzaamheidscriteria voldoen, die de gezondheid niet belasten en die aan de eisen van een professionele natuurlijke behandeling van de kapper voldoen. Om een natuurlijke behandeling van de kapper te kunnen opleveren, zijn veel meer dan enkel plantaardige haarkleuren en shampoos nodig.

Zoals we al op andere plaatsen schreven, gaat het in deze complexe behandeling van mensen ook om de haren. Maar het kapsel, de outfit is slechts een klein deel van de totale activiteit van een kapper die voor een natuurlijke behandeling wil zorgen.

De klant in zijn totaliteit waarnemen, erkennen wat hij, de klant, werkelijk nodig heeft om zichzelf en zijn tevredenheid te kunnen vinden of toch minstens te kunnen erkennen welke weg hij wil en kan gaan om dit te bereiken, is de werkelijke doelstelling van de kapper. Dat veronderstelt dat de kapper in staat is zijn klant te ontmoeten waar hij staat om hem dan verder te begeleiden op de weg die hij kan en wil gaan.

Niet raad geven, maar waarnemen en begeleiden is wat hier nodig is. Het is zeker mogelijk aan deze behoeften van de klant zonder producten tegemoet te komen, maar je kan hem als kapper wel de middelen ter beschikking stellen die hij nodig meent te hebben om zijn doel te bereiken.

De natuurlijke behandeling van de kapper oriënteert zich op de natuurlijke behoeften van de mens, en die zijn voor elke persoon absoluut individueel. Niemand kan een ander voorschrijven wat hij nodig heeft.

Tijdens het veranderingsproces is het soms wel aangenaam als je iemand behulpzaam kan begeleiden. Om deze begeleiding individueel te houden is het blijkbaar nodig ook producten ter beschikking te stellen die aangepast zijn aan de werkelijke of denkbeeldige noden van onze cultuurkring.

Deze “hulpmiddelen” moeten enerzijds een vakkundige basis hebben, anderzijds aan de behoeften van de natuur, de gezondheid en het milieu voldoen. Ze moeten duurzaam zijn, om deze populaire term nu toch maar eens te gebruiken. Dit schrijven we, zoals reeds vermeld, ook op andere plaatsen. Wij weten ook wel dat werken aan mensen veel tijd en energie vraagt. Daarom is het niet altijd mogelijk uitvoerige teksten te lezen en/of die op speciale plaatsen te zoeken. Om deze reden geven we beschouwingen, die volgens ons echt vermeldenswaard zijn, op verschillende plaatsen herhalend weer.