Grondstoffen

Grondstoffen

Overzicht van onze grondstoffen

De plantaardige haarkleurproducten van Alexander Pietschmann zijn mengelingen van verschillende bestanddelen. Al naargelang de kleurtoon worden de gebruikte planten apart of in verschillende mengelingen en gewichtsaandelen opgenomen.

Indien bij één van de stoffen een moeilijk te verdragen probleem optreedt, dan raden we u het gebruik van onze plantaardige producten dringend af.

Wordt een moelijk te verdragen probleem vermoed, dan is vooraf een allergietest met het product dat zou gebruikt worden vereist.